Lučar cijelosti

Zbornik radova posvećen 95. rođendanu prof. dr. sc. Bulcsúa Lászlόa
Glavni urednik: Bojan Marotti
Uredničko vijeće: Jadranka Brnčić, Renata Husinec, Zdravka Matišić,
Karolj Skala, Anita Šikić, Zorislav Šojat

Hrvatska sveučilišna naklada, Matica hrvatska, Hrvatsko filološko društvo, Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, Zagreb, 2020.

Profesor Bulcsú László, uz akademika Radoslava Katičića, predstavlja sam vrhunac kako hrvatskoga jezikoznanstva u cjelini, tako i jezikoslovlja u užem smislu, u drugoj polovici XX. stoljeća.

Kada je krajem 50-ih godina prošloga stoljeća akademik Katičić osnovao studij Opće lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pozvao je profesora Lászlóa, kao iznimnoga znalca, da se pridruži tomu studiju kao nastavnik. Svojom velikom širinom te dubinom razumijevanja jezika kao takva, ali i jezičnoga ustroja velikoga broja različitih svjetskih jezika, profesor je László u znatnoj mjeri utjecao i na akademika Katičića, kao i na njegov pristup jeziku kao pojavi.

Profesor László utemeljio je poslije Odsjek za informacijske znanosti, gdje je uspješno povezao jezikoslovlje s najsuvremenijim razvojem računalne znanosti.

Osim što je razumijevao šezdesetak jezika, profesor László obdario nas je i jedinstvenim prijevodima akkadskih (starobabilonskih) spjevova, izravno s klinopisa, prijevodima starogrčkih, ruskih, njemačkih, mađarskih, engleskih i drugih pjesnika, uključujući i izvanredan prijevod Shakespearovih soneta na (međimurski) kajkavski, uz velik doprinos teoriji jezika, prevođenja, nastanka pisma, načela tvorbe, naglasnih sustava itd., te je bitno pridonio razvoju hrvatskoga nazivlja u području računarstva i obavijesne teorije.

Možda vas zanima i ovo...

Najposjećenije

Odgovori