DMZUH nastavilo je suradnju sa Svjetskim savezom mađarskih sveučilišnih profesora (Magyar Professzorok Világtanácsa, www.prof.iif.hu/mpv), te smo dobili poziv za sudjelovanje na kongresu u Washingtonu.

DMZUH nastavilo je suradnju s Akademijom “Ady Endre” (Ady Endre Akadémia) Sveučilišta Debrecen kao najvećom mađarskom institucijom za znanstveno i stručno usavršavanje Mađara koji žive izvan granica R. Mađarske.

DMZUH uspostavilo je suradnju sa Savezom udruga tehničke i prirodoznanstvene djelatnosti (Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége) iz Budimpešte.

DMZUH uspostavilo je razmjenu knjiga s Državnom knjižnicom Széchényi (Országos Széchényi Könyvtár) iz Budimpešte.

Član DMZUH sudjelovao je u radu Savjeta za stipendije Mađara iz Hrvatske (Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács), gdje su podijelili stipendije po ovlaštenju Odjela za Mađare Ministarstva obrazovanja Republike Mađarske. Društvo Mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj 2015. je započeo sa inicijativom pokretanja organizirane suradnje u Panonskom bazenu na temama od vitalnog zajedničkog interesa kao što su: ekologija, energija, hrana i zdravlje. Preteći preporuke i strategiju EU i Horizon 2020, projekat KARPRO inicijativu je podržala Mađarska Akademija znanosti. Godine 2016. je održano savjetovanje u Pečuhu pod nazivom KARPRO – ciljevi i perspektive. Na savjetovanju su usvojene dugoročne programske odrednice.

Savjet za nacionalne manjine uskratio je financiranje DMZUH još 1997. Od MZOŠ naše Društvo je dobilo financiranje samo u dva navrata: 1997-2000, i 2010-2012. DMZUH jedino dobiva povremenu pomoć od Mađarske Akademije znanosti i umjetnosti.

Članovi našeg Društva organizirali su mnogobrojna kulturna događanja, gostovanja KUD-ova, ali i profesionalnih umjetnika iz zemlje i inozemstva kao i predstavljanje knjiga u izdanju DMZUH, ali i drugih izdavača čija su izdanja bila od interesa za mađarsku manjinu.