Istaknuća i nagrade

Pet članova su emeritusi Zagrebačkog sveučilišta: prof. dr. Jadranka Damjanov, prof. dr. Bulcsú László, Prof. dr. Bognár András, Prof. Dr. Sipos László i prof. dr. Žiha Kalman . Prof dr. Baráth Árpád je emeritus Sveučilišta u Pečuhu. 

Šest članova su dobitnici  medalje Arany János Mađarske Akademije znanosti: Dr. Horváth László, prof. Dr. Szkála károly, dr. Ranogajec Komor Mária, prof. Dr. Zsiha Kálmán, Prof. Dr. Petrik József,

Dr. Horváth László, Magyar Egyesületek Szövetsége (MESZ-Eszék), Díszoklevél, 2008

 Dobitnik Državne nagrade za znanost Hrvatske za 2018 je prof. dr. on je takoúer dobitnik godišnje nagrade za znanost  Mađarske Akademije znanosti za 2017.

Dr. Horváth László MTA PAB Határon Túli Tudományért Díjat (2017)

Prof. dr.  Szkála Károly  je redoviti član Mađarske Akademije znanosti iz inozemstva u području tehničkih znanosti.