Znanstveni projekti
Izvođenje znanstvenih projekata je najvažnije područje aktivnosti DMZUH.  Projekti su od interesa za mađarsku znanstvenu i populacijsku manjinu u Hrvatskoj, uključujući  i međunarodne kao i bilaterarne suradnje.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) financiralo je od 1997. godine pet trogodišnjih znanstvenih projekata. Naslov ovih je:
1) prof. dr. sc. Bognár András: »Značajke demografskog razvoja Mađara u RH«,
2) prof. dr. sc. Baráth Árpád: »Posljedice rata na zdravlje i socijalnu dobrobit Mađara u RH«,
3) prof. dr. sc. Gereben Ferenc i dr. sc. Horváth László: »Istraživanje identiteta pripadnika mađarske manjine u Republici Hrvatskoj«,
4) prof. dr. sc. Jadranka Damjanov: »Zrinski i Europa«,
5) prof. dr. sc. Szkála Károly: »Razvoj distributivno interaktivnog suradništva«

Mađarska akademija znanosti (MAZ), financirala je četiri znanstvena projekta:
1) prof. dr. sc. Zsiha Kálmán: »Mađarska tehnička znanost u brodogradnji na Jadranu«,
2) prof. dr. sc. Szkála Károly: »Multimedijski rječnik u Panonskom bazenu«,
3) dr. sc. Andrási Anđelka: »D_{00} propagator u Coulomb gauge-u« i
4) dr. sc. Krčmar Stjepan: »Fauna baranjskog obada (Tabanidae, Diptera) u sjeveroistočnoj Hrvatskoj«.

Europska unija financirala je projekt prof. dr. sc. Baráth Árpáda: »Skrb starijih pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj« kao dio trogodišnjeg projekta od PRIAEA (Policy Research Institute on Ageing&Ethnicity – London) pod nazivom The Minority Elderly Care (MEC), koji su usporedo izvodili u deset europskih država.

Preporuka sa sastanka Mješovitog (hrvatsko-mađarskog) odbora za manjine sazvanog za praćenje provedbe Sporazuma o zaštiti hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Hrvatskoj održanog 2. srpnja 2008. (na Području obrazovanja, točka 14.) glasi: „MOM preporuča Hrvatskoj strani realizaciju znastvenih projekata vezanih uz manjinska istraživanja slično praksi mađarske strane”. Na osnovu ove preporuke, naše Društvo je pripremilo nekoliko prijedloga znanstveno-istraživačkih  projekata za financiranje od strane MZOŠ-a koji su od interesa za mađarsku manjinu u Hrvatskoj.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) od 2010 do 2012. financiralo je tri trogodišnja znanstvena projekta:

1) prof. dr. sc. Balta Ivan: »Julijanska akcija u Hrvatskoj« (koja obrađuje organiziranje obrazovanja na mađarskom jeziku na području Hrvatske),
2) prof. dr. sc. Bognár András: »Prirodni prirast mađarske manjine na području Hrvatske od 1991. do 2011.«, i
3) dr. sc. Lábadi Zsombor: »Djelatnost mađarskog izdavaštva u Hrvatskoj do 2009.« (koji je imao za cilj pripremiti cjelovitu bazu podataka o mađarskom izdavaštvu u RH).

Član našeg Društva (dr. sc. Horváth László) od 2007-2008. bio je član Mađarske akademije znanosti -Povjerenstva Pečujske regije (MTA-PAB), te je u tijeku 2008. sudjelovao u radu Povjerenstva (19. veljače, 19. travnja i 11. prosinca). Kao jedan od rezultata, pomogao je u uspostavljanju suradnje između 6 hrvatskih i mađarskih istraživačkih skupina: (1) prof. dr. sc. Koller Ákos, Institut za patofiziologiju i gerontologiju Medicinskog fakulteta u Pécsu i doc. dr. sc. Ines Drenjančević-Perić, prodekanica za znanost Medicinskog fakulteta J.J. Strossmayer iz Osijeka, 2) Prof. Dr. sc. Mecsi József “Pollack Mihály” Faculty of Engineering iz Pécsa i Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prodekan za znanost Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Osijeku, 3) Prof. dr. Font Márta predsjednica Odjela za filozofiju, povijesne znanosti i etnologiju Područnog odjela Mađarske akademije znanosti u Pécsu i Prof. dr. sc. Lábadi Károly Katedra za mađarski jezik i književnost Filozofskog fakulteta J.J. Strossmayer u Osijeku, 4) Prof. dr. sc. Tóth László Matematička katedra Prirodoslovnog odjela Znanstvenog sveučilišta u Pécsu i Prof. dr.sc. Pogány Tibor Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 5) Prof. dr. sc. Komlósi László Filozofski fakultet Znanstvenog sveučilišta u Pécsu i dr. sc. Lábadi Zsombor Katedra za mađarski jezik i književnost Filozofskog fakulteta J.J. Strossmayer u Osijeku, 6) Prof. dr. sc. Szabó Sándor Prirodoslovni fakultet Znanstvenog sveučilišta u Pécsu i prof. dr. sc. Karolj Skala Institut „Rudjer Bošković“ Zagreb.

Naše Društvo omogućilo je istraživanje Prof. dr. sc. Nagy Imreu voditelju Geografskog odjela Centra za regionalni studij, Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti iz Pécsa (Békéscsaba Dept.), povezivanjem sa dr. sc. Nenadom Mikulićem iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH i njegovim suradnicima u županijama (Čakovac, Varaždin, Slavonski Brod, Osijek i dr). Tema istraživanja bila je institucionalna organiziranost zaštite okoliša u Karpatskom bazenu, pa tako i u Republici Hrvatskoj te kako se na regionalnoj/lokalnoj razini ostvaruje provođenje zacrtanih mjera iz područja zaštite okoliša i s kojim pravnim ovlastima isti raspolažu.