A) Članci koji se odnose na mađarsku manjinu u Hrvatskoj:

1) Horváth László: Vojvođani su ovo već preživjeli (A vajdaságiak ezt már átélték), Vjesnik, 1991. augusztus 29.

2) Horváth László et al.: Nyílt levél a VMDK vezetőségéhez, a Vajdaságból származó zágrábi magyaroktól. Napló szabadelvű hetilap, (Otvoreno pismo vodstvu Demokratske Zajednice Vojvođanskih Mađara) 1992. július 15.

3) Horváth László: Érvek és adatok a horvátországi magyarok képviseléséhez. (Činjenice i podaci o predstavljanju Mađara u Hrvatskoj). Horvátországi Magyarság, 10 (1995.) 1-5. Izdavač: DZMH-Osijek.

4) Horváth László: Mađarska manjina očekuje djelatnu pomoć Hrvatske, (A magyar kisebbség Horvátországtól lényeges megsegítést igényel) Vjesnik, 29. 06. 1995.

5) Horváth László: Izgraditi sustav mađarskih institucija, (Kiépíteni a magyar intézményi rendszert) Vjesnik 30. 06. 1995.

6) Horváth László (1998): Hrvatska otvorenog srca prema mađarskoj manjini (Horvátország nyított a magyar kisebbség felé), Glas Slavonije, 1998. január 14.

7) Horváth László (1998): Odnos većine, manjine i matične države, (A többség, kisebbség és az anyaország viszonyai), Simpozij Bošnjačke nacionalne zajednice (Szimpózium a horvátországi Bosnyák Nemzeti Közösség szervezésében), Zagreb, 1998., november 13- 14.

8) Gereben Ferenc és Horváth László (1998): A horvátországi magyarok azonosságtudata. (Identitet Mađara u Hrvatskoj). Képes Újság, Zágráb sz. 2(6), pp. 2-7.

9) Gereben Ferenc: A horvátországi magyarok identitástudata. (Amilyennek egy szociológiai felmérés tapasztalta. Kisebbségkutatás, 1998. 4. sz.

10) Horváth László (1999): Birati ozbiljne i konstruktivne pojedince a ne politikante! Glas Slavonije, december 30.

11) Horváth László (1999): Odnos većine, manjine i matične države, (A többség, kisebbség és az anyaország viszonyai), Bošnjačka pismohrana. 1(1999), 1/4 ; p. 462-466. ISSN 1332-2362. http://nskcrolist.nsk.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=X01332-2362

12) Horváth László: Povratak autonomije Vojvodini je prijeko potreban, (A Vajdaság autonómiának visszaállítása lényegessen szükséges) Glas Slavonije 02.04.1999.

13) Horváth László (1999): Re-establishment of Vojvodina’s autonomy essential. Croatia Weekly, 63, 10 (April 15).

14) Bognár András: (1999): A magyarság természetes szaporulata Horvátországban az utóbbi másfél században. Rovátkák, Szerkesztő: Lábadi Károly. HUNCRO, Eszék, 1999.

15) Bognár András (2000): A horvátországi magyarság demográfiai fejlődése a legkorábbi időktől máig. Kézirat. Zágráb, 2000.

16) Ranogajec Mária (2000): A Horvátországi magyar kisebbség háborús veszteségei. Egy tudományos projektum munkabeszámolója. Új Magyar Képes Újság. 6. o.

17) Bognár András: Adatok a horvátországi magyarok népességszámának alakulásáról. In: Érintkező kultúrák, kisebbségi értékek (identitás, kultúra, kisebbségek). MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, 2001. (123-125.o.)

18) Horváth László (2001): A horvátországi magyarok aktuális kérdéseiről. (O aktualnim pitanjima Mađara u Hrvatskoj). In: Érintkező kultúrák, kisebbségi értékek (identitás, kultúra, kisebbség), Magyar-horvát-szlovén kisebbségi tanulmányok, pp. 105-107 – MTA-PAB, Pécs. Horvát nyelven is: Aktualna pitanja Madjara u Hrvatskoj

19) Horváth László (2001): A Horvátországi Magyar Tudományos Társaság tevékenysége. (Aktivnost Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj). In: Érintkező kultúrák, kisebbségi értékek (identitás, kultúra, kisebbség), Magyar-horvát-szlovén kisebbségi tanulmányok, pp. 113-117 – MTA-PAB, Pécs. Horvát nyelven is: Djelatnost Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj.

20) Bognar A., Horváth L. (2002): A horvátországi magyar tudományosság különös figyelemmel a népességkutatás terén elért eredményekre, (Znanstvena aktivnost Mađara u Hrvatskoj sa posebnim osvrtom na rezultate postignute na području demografskih istraživanja). Info-Társadalomtudomány, 51. szám., Országgyülési Könyvtár, az MTA Szociológiai Kutatóintézet és az MTA VITA Alapítvány közreműködésével, Budapest, pp. 55-62.

21) Horváth László (2006): Megszűnés előtt. (Pred nestankom). In: Tudományos Konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából, MTA MTK EB Kiadványai 13, pp. 86-90.

22) Horváth László (2006): Értelmiség – és kutatóképzés a kislétszámú magyar kisebbségi régiókban és szórványterületeken. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság szlovéniai kihelyezett ülése. Lendva, Bánffy Központ, június 27-28.

23) Horváth László (2006):. A helyzet azokban a környező országokban, amelyekben kislétszámú magyar kisebbség éll. (Stanje u onim okolnim zemljama, u kojima živi malobrojna mađarska manjina). In: „Értelmiség- és kutatóképzés a kislétszámú magyar kisebbségi régiókban és szórványterületeken, MTA MTK EB Kiadványai, Budapest, 15, pp.15-19.

24) Horváth László (2006): Asimilacija Mađara premašila prirodnu stopu! (A magyarok fogyása túlhaladta a természetes fogyást! In: Zadarski most prijateljstva, 1, 1. (május 19.)

25) Horváth László (2008): A MESZ megalakulásának és fejlődésének története. (Povijest nastanka i razvoja Saveza Mađara u Hrvatskoj). A MESZ Évkönyve 2008. Pélmonostor. 115-123.

26) Horváth László (2008): MESZ – tíz éve együtt! (Savez Mađarskih udruga- deset godina zajedno) Horvátországi Magyar Napló. VI. évfolyam 45. szám (2008. nov. 28.) 4-8.

27) Bognár Andraš i Horváth László: Mađarski gubici u Hrvatskoj na kraju i posle Drugog svetskog rata / Horvátországi magyar veszteségek a II. világháború végén és után, Nezabeležena historija ne postoji, Temerin, 2016.

28) Bognár András & Horváth M. László: Mađarski gubitci u Hrvatskoj na kraju i poslije Drugog svjetskog rata (I.) Politički zatvorenik, Zagreb, 2016. 269. 33-42.

29) Šandor Dembitz: Strojna obrada hrvatskog jezika – mađarski doprinosi. Simpozij o prof. Bulcsú László-u na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

30) Bognár András & Horváth M. László: Mađarski gubitci u Hrvatskoj i Bačkoj na kraju i poslije Drugog svjetskog rata (II.) Politički zatvorenik, Zagreb, 2017. 270. 18-27.

31) Horváth László: Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj. In: Filip Škiljan: Mađari u Zagrebu, Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb, 2017. https://www.zg-magyar.hr/madari-u-zg/udruge/drustvo-madarskih-znanstvenika-i-umjetnika-u-hrvatskoj/

32) Petrik József: Horváth László kapta a PAB Határon Túli Tudományért Díjjat. Zágrábi Magyar Közlöny, Zágráb, 2017. november, 82. szám. https://www.zg-magyar.hr/wp-content/uploads/2019/04/BILTEN-82.-HU.pdf

33) Bognár András, Horváth M. László, Geiger, Vladimir: A magyarok és németek vesztesége Horvátországban és Bácskában 1944/45-ben és a háború után. Bácsország, 2019. 02. 21-29.

34) Matuska Márton: Dr. Bognár András. Magyar Szó, 2019. április 30. https://www.magyarszo.rs/hu/3974/vajdasag/201250/Dr-Bogn%C3%A1r-Andr%C3%A1s.htm

35) Horváth László: Partizani su i prema Mađarima u bivšoj Jugoslaviji počinili zastrašujući genocid. Hrvatski tjednik, Zagreb, 2. travnja 2019. https://www.hkv.hr/hrvatski-tjednik/31598-dr-laszlo-horvath-partizani-su-i-prema-madarima-u-bivsoj-jugoslaviji-pocinili-zastrasujuci-genocid.html

36) Horváth László: Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság. In: Filip Škiljan: Magyarok Zágrábban. Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, Zágráb, 2019. 118-122.

37) Horváth László: A horvátországi 1991-95-ös honvédő háborúban elesett és kivégzett magyarok névsora (nem teljes és nem végleges adatok). In: Bognár András: A magyarság népesedési fejlődése Horvátország mai területén a legrégibb időktől máig. Zágráb, 2020. 449-474.